3. meer dimensies

The California triangle 3 paintings of 120 x 90 cm

deze serie kwam tot stand door een zeer levendige droom: Ik hing boven een landschap wat verwoest was door vuur. Ik kreeg te horen: dit is een schilderij en de titel is: de vewoesting van Californië. Ik was aan dat schilderij bezig en was hier niet blij mee. Toe heb ik Herstel 1 en herstel 2 geschilderd.

New Found Land

New Found Land 210×120 cm. 5 keer hetzelfde vanuit verschillende perspectieven