1u=uall

Het sociale kunstobject 1u=uall, een concept en sociaal product van beeldend kunstenares Jet Kat, bestaat uit een Neon werk 

UNUSUAL

uitgesproken als one you is you all of als één u is u al

Het drukt het bewustzijn uit, dat we allen met elkaar zijn verbonden.

Het is de formule voor vrede en geweldloosheid.

Verdere uitleg:

Deze formule (vgl. Einstein’s formule E=MC² ) blijft gemakkelijk in het geheugen hangen en sluit aan bij de huidige Internet-taal. Het legt De Gouden Regel uit, die in alle culturen op aarde is terug te vinden: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet.

————————————————————-

KIRA 10 JAAR LEGT HET UIT

VIDEO: het maken van de NEON

Dit Neonteken is als eerste door een bewonersinitiatief van de Baarsjes gerealiseerd. Het teken werd voor het eerst op 25 september 2014 bij de heropening van de Buurtkamer aan de Corantijnstraat 25 door professor Russolo, performance kunstenaar, gelanceerd.

VIDEO DE BAARSJES

De neon heeft eerst een aantal maanden door de buurt gereisd en zou onder andere Nieuw Vredenburg aandoen, maar wegens de te grote kwetsbaarheid heeft het op 4 maart 2015 bij de Corantijnschool een vaste plaats gevonden. Het spontaan ontstane idee, dat dit teken zichtbaar zou moeten zijn op verschillende plaatsen benadrukte de onderlinge verbondenheid nog meer. Dit werd bevestigd door bewoners van andere buurten die dit teken ook wilden hebben: de Bellamy-buurt en Borger-buurt. Het tweede Neonteken is op de opening van de nieuwe de Hallenpassage op 7 februari bij fietswinkel Recycle geplaatst.

Helaas is de neon van de Corantijnschool in 2017 gestolen. We hebben hiervan geen werk gemaakt, hoewel het een ontmoedigende gebeurtenis was.

VIDEO DE HALLEN

Het derde Neon is op 5 maart tegenover de Kinkerbuurtschool gehangen. De 350 leerlingen leerden van Professor Russolo in gebarentaal 1 u = u all zeggen en zij kregen een Tshirt.

VIDEO het maken van het T-SHIRT

Marjan Borsjes en Jet Kat bij burgemeester van der Laan voor de oprichting van HET VREDESPLEINTJE.

Verslagen van deze gebeurtenissen zijn gevolgd door de televisieploeg van Het Gewilde Westen.

VIDEO KINKERSCHOOL

 

——————————————

Als gevolg van de samenwerking met fotografe Marjan Borsjes is het plein voor de Kinkerbuurtschool officieel door de Gemeente tot Vredespleintje benoemd. ontmoeting met Burgemeester van der Laan

Rap voor de vrede van Marjan en Jet HUG HOLLAND HUG

VIDEO VREDESPLEINTJE

Op 20 september 2018 is een vierde neon op feestelijke wijze in de ontmoetingsruimte Da Costa voor mensen met een beperking geïnstalleerd. De directie van het Nederlandse Museum voor de Vrede en Geweldloosheid in Gouda heeft ook een begroting bij het bestuur ingediend voor de aanschaf en installatie van het neonwerk.

Gouda vredeslessen op de basisschool

de lessen van Professor Russolo voor de basisschool:

deel 1
deel 2

Einde van het project::

Omdat ik de neons te kwetsbaar vind en er herhaaldelijk problemen zijn met het glas of de accu en omdat ook de lokaties er na verloop van tijd minder aandachtig mee omgaan, heb ik dit project gestopt.